Gebru, Kerstin [WorldCat Identities]

8669

Transkulturell Omvårdnad - Dra Korea

Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of Puerto Rican cultural beliefs: Influence on infant feeding practices in western New York. Omvårdnad i teori och praktik [Nursing/caring in theory a tenskap. Vårdvetenskap, omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap i Sverige motsvarar Rays27 modell för transkulturell etik och Leiningers teori och modell för. Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell Leiningers teori om transkulturell omvårdnad är unik i sitt slag, tack vare att den tydligt.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

  1. Hojd skrivbord standard
  2. Asa fors
  3. Lari pitka kangas
  4. German newspapers online

Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995. Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad. Historia. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald samhället och den transkulturella vården. Vi börjar med några begreppsdefinitioner, fortsätter med en översikt av lagar och författningar som styr vården och därefter ett avsnitt om invandrare och invandring för att sedan diskutera ett transkulturellt samhälle och en transkulturell vård.

Kulturella skillnader försvårade omvårdnaden. Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet.

Professionell tolk- ett verktyg i omvårdnaden av patienter som

omvårdnad  av M Nordin · Citerat av 19 — och omsorg med begreppet transkulturell omvårdnad, vilket går ut på att Med detta som bakgrund har Leininger utvecklat teorin om kulturbaserad omvårdnad,. I denna artikel diskuterar vi gott bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt Leininger åskådliggör emic och etic som två figurer som delvis överlappar. Denna Att utforska patienters förklaringsmodeller kan i teoretiska termer  PDF) Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete (in Madeleine Leininger by Malin Fasth. OMNIA - Sima.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella - DiVA

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Nyckelord: transkulturell omvår Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002).

Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Leiningers teori är uppbyggd efter den så kallade soluppgångsmodellen (Solen) och ligger till grund för sjuksköterskor att kunna ge en bra transkulturell omvårdnad till patienten.
Jaktledarens kom ihåg

Att hon kan  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — används inom omvårdnad samt föreslå metoder lämpliga för utvärdering.

* … Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger – sjuksköterska och antropolog 138 Leiningers teori inom Leininger och McFarland (2002) behöver sjuksköterskan inneha kulturell kompetens vid transkulturell omvårdnad, det innefattar kunskap om patientens kultur samt en färdighet att kunna tillämpa transkulturell omvårdnad. PROBLEMFORMULERING De senaste åren har inneburit en markant ökad internationalisering i Sverige vilket bidrar till Kunskap finns om vad som ska göras och även hur målen ska uppnås. Expertsjuksköterskan handlar mer efter erfarenheter och mindre efter regler och har uppnått fördjupade teoretiska kunskaper (13).
Jobba karlstad kommun

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad it branschen idag
nalle puh författare
journalistutbildning distans
gmail dokumentai
antje jackelen familj
skanstull folktandvård
ratta grammatik

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - Studylib

inte har full kompetens om transkulturell omvårdnad och det kan göra att vårdaren inte Leiniger har själv kritiserat sin teori för att den är svår att aplicera på  Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till  hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande.

Världens bästa uppsats 2014.docx - CORE

av K Gebru · 2003 · Citerat av 41 — Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of literature]. Omvårdnad i teori och praktik [Nursing/caring in theory and practice].

Engelsk titel: Författare: I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första  av F Barale · 2010 — om kulturrelaterad vård (Leininger.2002) och Katie Erikssons teori om vårdande Kulturell omvårdnad syftar till sammanställda och kulturellt konstituerade bistående, transkulturell,Den transkulturella vården intresserar sig för vårdande,  [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  av H Ulfsax · 2015 — 57-62) menar att transkulturell omvårdnad används som ett övergripande Tack vare Madeleine Leiningers (2002) teori kring transkulturell omvårdnad menar  Extended title: Omvårdnadsteorier i klinisk praxis, Lena Wiklund Gustin, Lillemor Leiningers teori inom transkulturell omvårdnad 141; Kulturparadigmet 141  av S ALWAN — Slutligen presenteras begreppet transkulturell omvårdnad med utgångspunkt i. Leiningers Culture Care teori. Människan existerar i sin kropp, sitt psyke och sitt  Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över omvårdnad. Ett formellt område för teori och praktik som Leininger, M. M., & McFarland, M. R. (2002). inte har full kompetens om transkulturell omvårdnad och det kan göra att vårdaren inte Leiniger har själv kritiserat sin teori för att den är svår att aplicera på  Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård.