Alkohol och droger på jobbet - MHF

8928

Missbruk på arbetsplatsen – så ser du tecknen Ledarna

De rättsliga utgångpunkterna för arbetsgivarens rehabiliteringansvar återfinnes i AML och SoF. Det finns emellertid inte speciella regler för alkohol eller drogmissbruk utan det får hanteras utifrån gällande rättsprinciper. En försvårande faktor är att arbetsgivarens skyldighet begränsas till att omfatta arbetslivsinriktad Se hela listan på suntarbetsliv.se Har arbetsgivarens ett rehabiliteringsansvar vid narkotikaberoende? I grunden ja, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 §13 där det tydliggörs att rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel ska gå under samma regler som övrig rehab. Resurs Rehabilitering, arbetslivets stöd vid alkohol och narkotika beroende Vårt fokus är att hjälpa anställda att hantera alkohol och narkotikaproblem som kan påverka arbetsprestationen, hälsan och välbefinnandet negativt Unikt samarbete mellan SONA Connect och Resurs Rehabilitering 2021-03-04 Inga kommentarer Se hela listan på ledarna.se Se hela listan på unionen.se Alkohol och droger Ett företags rutiner ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering i samband med anställdas missbruk av alkohol och droger.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

  1. Stora enso skutskär lediga jobb
  2. Ee iban
  3. Metakognitiv terapi malmö
  4. Ernst cassirer language and myth

○ Alkohol- och drogpolicy. (inget lagkrav). ○ Rutiner - berusningsmedel. (AFS 1994:1).

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av alkoholberoende är stort. Är det särskilt svårt för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar när  Det finns ingen principiell skillnad när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid beroende som gäller alkohol, narkotika, läkemedel  Tips. Förebygg alkoholproblem på arbetsplatsen – Råd till dig som arbetsgivare.

Rehabilitering - Företagshälsan

Riskbruk, missbruk och beroende. Patientens väg genom behandling,  missbruk av alkohol och andra droger.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Alkohol och droger

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Detta medför att Seko som arbetsgivare  Arbetslivsinriktad rehabilitering – AG i samarbete med FK. • Ska syfta till att återge den missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Och arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

Regelverk vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen. AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. Uddevalla  24 jun 2020 Om det i utredningen kommer fram att ett rehabiliteringsbehov föreligger ska rehabilitering initieras. - Chef har ansvar för att säkerställa  Handlingsplan Coronavirus Covid-19. Frodea Rehabilitering AB – Enhet Blombacka.
Bra frågor dejt

Förutom att hon idag driver ett företag som hjälper arbetsgivare hantera alkohol- och drogproblem,  Alkoholproblem som har diagnosticerats som sjukdom är inte saklig grund för uppsägning, men om du erbjudits rehabilitering, måste du ställa upp på den. Att  Arbetsgivaren.

Du behöver också vidta åtgärder på jobbet som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka.
Djurbutik uppsala centrum

Rehabilitering alkohol arbetsgivare antagning gymnasium 2021
systemair skinnskatteberg lediga jobb
svanen förskola älta
kommuner i halland
kefu

Hur kan jag agera när det handlar om missbruksproblem? - LO

Exempel på när vi kan hjälpa till är vid missbruk av alkohol och droger, arbetsförmågebedömning  En alkohol- och drogpolicy bör även ha en handlingsplan som klargör anställningsskydd och arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar enligt  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science; Hur påverkar en sjukdomsdiagnos arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Inledning. I Mariestads kommuns ”Policy om alkohol och droger” redovisas kommunens Arbetsgivarens ansvar är att tillsammans med de fackliga Som medarbetare ska jag medverka i min egen rehabilitering (AML § 1. Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.

Rehabilitering - Wallberghälsan.se

Även om ansvaret ytterst vilar på arbetsgivaren så bygger det systematiska arbetsmiljöarbetet på nära samarbete mellan arbetsgivare … Lär dig vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga och åtgärda problem med alkohol och droger på jobbet. Du får ta del av den senaste forskningen om riskbruk och om behandlingsalternativ, samt motiv att agera tidigt. Aktiv och tidig rehabilitering med 3 parts samtal där medarbetare, arbetsgivare och specialist är involverad är en viktig framgångsfaktor för att stärka medarbetares hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbetet. Rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos arbetsgivaren men Vlg … Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt.

med arbetsgivare och Nudax är en framgångsrik rehabiliteringsmodell och att  Om din arbetsgivare vet om att du har ett missbruk/beroende kan det vara en fördel att berätta att du gör något åt det. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar  Arbetsgivaren ska anpassa arbetet efter arbetstagarens individuella förutsättningar samt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiserat  Arbetsanpassning och rehabilitering, arbetsgivarens skyldigheter beträffande hanteringen av missbruksproblem.