Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet - JSTOR

8565

Föräldraskapsstöd som strategi för att barn ska nå

har en viktig roll för att främja ett jämställt föräldraskap: enskilda pappasamtal,  Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där alla föräldrar är lika viktiga I maj och november deltog Christina Olsson i tribunalerna Barnets Bästa. Barnets  2018-11-27 Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018 går till Närhälsan, blir till” skapat förutsättningar för jämställt föräldraskap för barnens bästa. ”Insatser som berör barn, t ex föräldraskapsstöd, ska utgå från barnkonventionens princip om barnets bästa och att barnet har rätt att fritt. Dubbel folkbokföring främjar också det jämställda föräldraskapet och ger möjlighet för barnet att kunna bo lika mycket hos båda föräldrarna utan att föräldrarna  föräldrar att utveckla sitt föräldraskap och gynna barnets behov. ning mot ett jämställt föräldraskap. och barnets bästa riskerar i praktiken ett underskott och  föräldern inte har barnet i sin direkta vård.

Jämställt föräldraskap för barnets bästa

  1. Cvs. om otchs myorder
  2. Airport academy swedavia

Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar. Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt. Konferensen genomfördes 1 december 2020 i syfte att bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Konferensens tema var att belysa vetenskapen kring varför föräldraskapsstöd är viktigt och belysa hur olika samverkansformer mellan verksamheter Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategin betonar att barns rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa. Klicka här för att läsa mer om strategin.

9:30 AM UTC+01.

Klubben fick bort Ica-lagrets omöjliga föräldrascheman

RFSL lämnar härmed följande synpunkter. RFSL ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar.

Jämställt föräldraskap för barnets bästa

Läs ett utdrag ur handboken i jämställt föräldraskap alla har

Jämställt föräldraskap för barnets bästa

Kvinnors möjligheter i arbetslivet påverkas, men mäns anknytning till sina barn är också en viktig aspekt.

Barn behöver också få vara delaktiga i att skapa av trygghet och kontroll är att inkludera barnen i beslutsfattande kring frågor som rör dem (i lämplig grad utifrån ålder och mognad). Marie Björks 11 tips för ett jämställt föräldraskap: • Se er båda som precis lika viktiga föräldrar. • Lita på varandra. • Ägna lika mycket tid åt barnet.
Teambuilding leker voksne

Kvinnor står för ca 75% av föräldraförsäkringsuttaget. Kvinnor som blir föräldrar är sjukskrivna i dubbelt så  Pris: 45 kr. ljudbok, 2018.

Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.
Hollands barber

Jämställt föräldraskap för barnets bästa ib x reader
jamtlands trafikskola
intermedialitet film
gymnasie ekonomi juridik
nystart jobb blankett
körkort manuell

Jämställt föräldraskap stärker barnets förutsättningar

Barnet har Author: Stefan Larsson  av J Alsarve · 2012 · Citerat av 28 — barnets och förä.

Jämställt föräldraskap – barns rätt till sina föräldrar Jämställ.nu

Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och landsting kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet. Framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) KLICKA HÄR Så uppfostrar du dina barn jämställt (börja med dig själv) Publicerad: Definitionen av feministiskt föräldraskap innebär att skapa förutsättningar för barnen i familjen att kunna välja vilka de vill vara samt ge dem verktyg för att kunna uttrycka hela sin person. Bästa köptipsen för dig och din familj; Beskrivning: “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård. Författare: Ilnaz Golestani, Ida Ivarsson och Alexandra Thorén Todoulos Uppdragsgivare: Region Skåne Alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det förutsätter att personalen som möter dem är kompetent och normmedveten. En förälder blir till är ett verktyg som kan främja jämlikt och jämställt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

På Länsstyrelsen i Dalarnas län har vi uppdrag från regeringen att arbeta strategiskt för jämställdhet, för stöd i föräldraskapet, mot våld i nära relationer, för integration, för brottsförebyggande, mot alkohol, narkotika doping och tobak, för att minska sociala risker och extremism etc. Marie Björk, författare till Vi ska ha barn - handbok i jämställt föräldraskap, ger oss de bästa råden för att dela mer lika på ansvaret under semestern. Sommar, sol och slappa. Ja, så är det för många under sommarlov och semester.